Kompetanse

Våre hovedfelt er finansiering av internasjonal prosjekter og innovative bedrifter. Vi har spesialkompetanse og erfaring innen begge områder.

Vi kan i løpet av kort tid "scanne prosjektet" og gi vår vurdering på alternative finansieringsløsninger. Vi kan eliminere ”umulige” løsninger raskt og vi kan vurdere hvilke metoder og finansieringskilder som i ulik kombinasjon kan bidra til at en finansiering lykkes.

 

 • Vi påtar oss ansvar for å koordinere flere aktører som samarbeider om å finne finansiering til et prosjekt. Dette omfatter ofte både norske og utenlandske eksportkredittinstitutter og norske og utenlandske banker. Dette er normalt en omfattende og tidkrevende prosess.

 

 • Vi har lang erfaring med søknader om tilskuddsmidler, med kompetanse og kapasitet til å gjennomføre søknadsprosesser mot Innovasjon Norge, Forskningsrådet, EU mm. Vi finner fram til, utarbeider søknader og forhandler betingelser på ulike tilskuddsordninger.
  Eksempler:

·       Innovasjon Norge: IFU, Miljøteknologi, lån og tilskudd

·       Norges forskningsråd: SkatteFUNN, innovasjonsprosjekter, RFF

·       EU-kommisjonen: EU-programmer som SMB-instrumentet og Eurostars

·       Nopef/Nefco om forstudier for etablering i utlandet

 

 • Vi utarbeider avanserte og komplekse løsninger innen eksportfinansiering. Vi har blant annet arbeidet med eksportfinansiering av ulike prosjekter i Nederland, Storbritannia, Spania, Tsjekkia og USA.

 

 • Vi assisterer våre kunder i forbindelse med finansiering av shipping- og offshoreprosjekter som ikke har tilknytning til eksportfinansiering.

 

 • Vi kan vurdere og foreslå løsninger for kompliserte forhold innen betalings- eller valutarisiko.

 

 • Vi vurderer egenkapitalbehov og bidrar i innhenting av slik kapital. Vi kan imidlertid ikke selv gå ut på bred basis og hente egenkapital for kunden.

 

 • Vi foretar evalueringer og utredninger av forskjellig karakter innenfor vårt forretningsområde. 
  Vi benytter vår database som viser:

·       Hvilke institusjoner har bidradd på tilsvarende prosjekter til hvilke betingelser

·       Hvilke ulike produkter de ulike institusjonene kan tilby og hva de koster.

·       Hvilke personer som har konkret erfaring på dette området, som vi også kan trekke inn som ressurs